لینک های دسترسی

تغيرات و تبدلات مامورين در افغانستان - 2003-08-13


حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان طی اقدامی بمنظور تاديب يکی از جنگ سالاران افغانستان که خصومت و جنگ های او افغانستان را به بی ثباتی تهديد ميکند، القاب نظامی اش را پس گرفته است.

تلويزيون دولتی کابل می گويد اسمعيل خان، والی هرات بحيث والی باقی خواهد ماند. او از عهدهء قوماندانی نظامی ولايت برکنار شده است.

اين اقدام به تعقيب فرمان ماهء می صورت گرفته است. بموجب آن فرمان مامورين نمیتوانند بيش از يک عهدهء رسمی داشته باشند. آن هدايت را ۱۲ والی و دو جنگ سالار، بشمول اسمعيل خان امضا کرده بود.

در ولايت زابل يک والی جديد تعيين گرديده است. تلويزيون کابل والی جديد را حفيظ الله معرفی کرده است. جزئيات بيشتری در مورد ارائه نشده است.

در گزارش تلويزيون گفته شده که اين تغيرات بخاطر بهبود در انسجام در داخل حکومت بميان آمده است.

XS
SM
MD
LG