لینک های دسترسی

Breaking News

قاچاق راکت به ايالات متحده - 2003-08-13


۰يک دلال برتانوی اسلحه امروز در يک محکمهء فدرال به قاچاق راکت شانه ای به ايالات متحده رسماً متهم گرديد.

کرستوفر کرستی مدعی العموم فدرال طی صحبت بعد از جلسهء محکمه ادعا کرد که هيمنت لکهانی متهم عقيده داشت که ازين راکت جهت سقوط دادن يک طيارهء مسافربر امريکائی استفاده خواهد شد.

مدعی العموم گفت دلال اسلحه راکت را از عمال روسيه که خود را تجار اسلحه معرفی کرده بودند خريداری نموده و به عمال امريکائی که خود را دهشت افگنان معرفی کرده بودند بفروش رسانيده بود.

قاضی همچنان حکم کرد که يک متهم ديگر بنام معين الدين احمد حميد نيز تا داير شدن محکمه به تاريخ ۲۰ آگست در قيد نگهداری گردد.

يک متهم سومی بنام يهودا ابراهام امروز بطور جداگانه ای در شهر نيويارک رسماً متهم خواهد شد.

XS
SM
MD
LG