لینک های دسترسی

Breaking News

توقف مؤقتی عمليات ملل متحد در ولايت کنر - 2003-08-14


ادارهء پناه گزينان ملل متحد بخاطر وضع امنيتی در شرق افغانستان عمليات خود را در ولايت کنر مؤقتاً متوقف ساخته است.

يک نطاق آن اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت ادارهء ملل متحد به تعقيب واقعهء روز يکشنبه که يک راکت در نزديکی دفتر اداره در اسعد آباد اصابت کرد، تصميم گرفت تا عمليات را مؤقتاً متوقف سازد.

نطاق گفت طی تقريباً يک سال بخاطر حملات مکرر راکت و انفجار ماين و بم برای آن اداره خيلی مشکل بود فعاليت کند.

در هفته های اخير حملات چريکی و ساير تصادمات در افغانستان افزايش يافته است. بروز چهارشنبه مامورين افغانی گفتند در حدود ۶۰ نفر بشمول ۱۵ طالب مظنون در حملات، تصادمات و بم گزاری در يک بس کشته شدند. در ولايت غزنی که يک کاروان جمعيت هلال احمر افغانستان هدف حملهء غير مترقبهء اشخاص ناشناس قرار گرفت، دو کارمند افغان بقتل رسيدند.

نمايندهء ارشد ملل متحد در افغانستان ميگويد از شورای امنيت خواستار شده تا بمنظور پيشبرد عمليهء سياسی آن کشور، ماموريت قوای مساعدت امنيت بين المللی را بماورای کابل گسترش دهد.

لخظر براهيمی ديروز بعد از يک جلسهء محرمانه طی صحبت با خبرنگاران گفت جامعهء بين المللی بايد درک کند که کمکی که به افغانستان داده می شود شمه ای از کمکی است که به کشورهای خيلی کوچکتر و کم نفوس تر پرداخته می شود.

در هفتهء جاری ناتو قوماندانی عمليات حفظ صلح را در کابل بدست گرفت. يک قوای پنج هزار نفری چندين مليتی برای حفظ صلح در کابل خدمت می کند.

XS
SM
MD
LG