لینک های دسترسی

Breaking News

کمک ايالات متحده به پاکستان جهت تشکيل قوای ضد دهشت افگنی - 2003-08-20


مامورين پاکستانی ميگويند ايالات متحده به اسلام آباد در تشکيل وتقويهء يک قوای ضد دهشت افگنی برای تعقيب بهتر تندروانی که در پاکستان پنهان شده اند کمک می کند. مامورين امروز گفتند اولين گروهء تقريباً چهل نفری که استخدام شده اند بزودی برای کمک در تعقيب دهشت افگنان مظنون و تحقيق فعاليتهای آنها بکار انداخته خواهند شد. پاکستان تا کنون در حدود پنجصد مظنون القاعده و طالبان فراری را از حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک بر ايالات متحده به اين طرف توقيف کرده است. ولی درين اواخر اسلام آباد مورد انتقاد افغانستان قرار گرفته که نتوانسته فراريانی که ادعا می شود در مناطق عميقاً محافظه کار سرحدی پنهان شده اند تعقيب و گرفتار کند.

اين مناطق محل مسکونی قبايلی های است که با طالبان ارتباط قومی و مذهبی دارند.

XS
SM
MD
LG