لینک های دسترسی

Breaking News

سفر وزير خارجهء پاکستان بکابل - 2003-08-21


افغانستان و پاکستان موافقه کردند که بر تشنج زادهء بر خوردهای سرحدی و حملاتی که بقايای طالبان از پناه گاه های شان در مناطق سرحدی غرب پاکستان می نمايند فايق شده می توانند. توافق آنهادر جريان مذاکراتی در کابل بين خورشيد محمود قصوری وزير خارجهء پاکستان که مصروف بازديد از افغانستان ميباشد و داکتر عبدالله وزير خارجهء افغانستان بعمل آمد. قصوری به خبر نگاران گفت درنتيجهء اين مذاکرات اعتماد بين حکومتهای دو کشور بهبود بيشتر خواهد يافت . وی همچنان قراراست با حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان نيز ملاقات نمايد. داکتر عبد الله گفت دو جانب يک تعداد اصول و موازين جديد را برای اوضاع فعلی تعيين نمودند که روحيهء همکاری ، صلح و امنيت را برای هر دو کشور و برای منقطه بصورت عموم استحکام خواهد بخشيد.

روابط بين افغانستان و پاکستان در هفته های اخير متشنج بوده است.

افغانستان پاکستان را به تجاوزات سرحدی توسط جنگجويان طالبان و عساکر پاکستانی متهم کرده است. پاکستان ادعا می کند که مليشه های افغان بر نظاميان پاکستان در جريان تاسيس پوسته های سرحدی و تعبيهء عساکر به منطقهء سرحدی مهمند برای اولين بار شليک کرده اند.

۰

XS
SM
MD
LG