لینک های دسترسی

حملهء يک هليکوپتر قوای امريکائی بر يک موتر لاری در ارگون - 2003-08-21


۰مامورين در افغانستان ميگويند سه نفر بعدازآن زخمی شدند که يک هلی کوپتر ايالات متحده بر لاری آنها در ولايت جنوب شرقی پکتيکا گلوله باری کرد. مامورين محلی گفتند اين موتر که شايد شش و يا بيشتر سرنشين داشت بعد از ظهر ديروز در ناحيهء اورگون مورد حمله قرار گرفت .

زخمی ها به شفاخانهء محلی انتقال داده شده اند.

تا کنون معلوم نيست که چرا اين هلی کوپتر بر اين لاری شليک نمود ولی يک مامور محلی به آژانس خبر رسانی اسو شيتد پرس گفت از گلوله باری های پراگنده دران محل گزارش داده شده بود. يک نطاق قوای ائتلاف گفت نظاميان ايالات متحده اين موضوع را تحت بر رسی دارند. در ساير مناطق در ولايت پکتيکا، يک عسکر قوای ائتلاف تحت قيادت ايالات متحده در اثر انفجار بمی هنگام گزمه در نزديکی پايگاهی در قريهء شکين زخمی شده است. اين قريه در نزديکی سرحد پاکستان موقعيت دارد. يک نطاق نظامی ايالات متحده گفت اين عسکر بعد از ظهر ديروز چهار شنبه در اثر آنچه که يک وسيلهء جديد انفجاری خواند زخمی گرديد ولی تفصيل بيشتری نداد.

XS
SM
MD
LG