لینک های دسترسی

ادامهء سفر وزير خارجهء پاکستان به افغانستان - 2003-08-22


۰پاکستان در خلال اتهامات روز افزون افغانستان مبنی بر حملات تندروان از قلمرو پاکستان، خواستار تقويهء همکاری استخباراتی با افغانسان شده است.

خورشيد محمود قصوری، وزير خارجهء پاکستان که از افغانستان بازديد ميکند امروز ضمن صحبت با خبرنگاران در کابل اين اتهامات را رد کرد که مساعی امنيتی پاکستان کافی نيست.

قصوری گفت افغانستان بايد اطلاعات بيشتری را با پاکستان رد و بدل کند تا پاکستان بتواند با تندروانی که در امتداد سرحد دو کشور در پاکستان پناه گزين ميشوند مبارزه نمايد.

خورشيد قصوری و داکتر عبدالله، وزير خارجهء افغانستان بروز پنجشنبه موافقه نمودند تا بر تشنجات ناشی از حملات اخير در منطقهء سرحدی فايق شوند. وزير خارجهء پاکستان همچنان با حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان روی موضوعات ذات البينی و امنيتی مذاکره کرد.

افغانستان پاکستان را به تجاوزات سرحدی توسط جنگجويان طالب و عساکر پاکستانی متهم ميکند. پاکستان ادعا ميکند که وقتی قوای نظامی پاکستان در منطقهء قبايلی مهمند برای اولين بار پوسته احداث ميکرد، مليشاهای افغان برانها گلوله باری کردند.

XS
SM
MD
LG