لینک های دسترسی

هلاکت دو عسکر امريکائی در عراق - 2003-08-22


قوای نظامی ايالات متحده در عراق ميگويد دو عسکر امريکائی در دو واقعهء جداگانه، يکی در بغداد و ديگری در جنوب آن شهر بقتل رسيده اند.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده گفت يک عسکر قوای پيادهء بحريه طی حمله ای بروز پنجشنبه در نزديک شهر هيلا بقتل رسيد.

يک عسکر ديگر به تعقيب آتش سوزی در يک محل انداخت از اثر تنفس دود هلاک شد.

مامورين نظامی ايالات متحده ميگويند دهشت افگنی منحيث خطر شماره يک امنيتی ظهور نموده است.

در هفتهء جاری در مقر ملل متحد در بغداد از اثر انفجار بمی که در يک موتر لاری تعبيه شده بود حد اقل ۲۲ نفر کشته و بيش از ۱۰۰ تن ديگر مجروح شدند. تحقيق کنندگان ميگويند محافظين امنيتی عراقی شايد به حمله کنندگان کمک کرده باشند.

XS
SM
MD
LG