لینک های دسترسی

مطالبهء پاکستان برای بازگردانيدن زندانيان از افغانستان - 2003-08-25


پاکستان برای برگردانيدن تقريباً 640 زندانی پاکستانی که زر صف طالبان می جنگيدند خواستار اچازهء ايالات متحده شده است.

خورشيد قصوری، وزير خارجهء پاکستان ميگويد اين موضوع را هفتهء گذشته در کابل با زلمی خليل زاد، نمايندهء خاص ايالات متحده برای افغانستان مورد مذاکره قرار داده است.

قصوری ميگويد اکثر زاندانيان از دقيت و مشکلات صحی رنج ميبرند.

وی ميگويد حکومت افغانستان با آزادی اين زندانيان مشکلی ندارد ولی مقامات ايالات متحده ميخواستند نخست در بارهء ارتباط آنها با گروه های دهشت افگن تحقيقات کنند. وزير خارجهء پاکستان ميگويد اگر اين زندانيان به پاکستان انتقال داده شوند مقامات پاکستانی قبل از آزای آنها در مورد چنين ارتباطاتی تحقيق خواهند کرد.

هزاران پاکستانی برای کمک در جنگ عليهء قوای ائتلاف تحت قيادت ايالات متحده که بعد از حملات دهشت افگنی 11 سپتمبر 2001 بر افغانستان حمله کرد، به آن کشور رفته بود.

XS
SM
MD
LG