لینک های دسترسی

Breaking News

پروگرام ذروی ايران - 2003-08-26


ادارهء بين المللی انرژی اتمی بعد از کشف مقدار خيلی کم يورانيم فوق العاده غنی شده در يکی از تاسيسات ذروی ايران ميگويد در مورد پروگرام ذروی آن کشور نگرانی های جدی دارد.

اين ادارهء ملل متحد امروز طی گزارشی به تعقيب بازديد اخير متخصصين آن ميگويد که هنوز هم درين مورد سؤالاتی دارد که آيا ايران هنوز هم يورانيم را غنی ميسازد يانه.

آژانس خبرگزاری رويتر ميگويد ايران به ادارهء بين المللی انرژی اتمی اذعان کرده که در اوائل دههء ۱۹۹۰ غنی ساختن يورانيم را تجربه کرده است.

ايران ميگويد پروگرام ذروی آن کشور صرف برای توليد برق برای مقاصد ملکی مورد استفاده قرار ميگيرد. اما ايالات متحده اتهام وارد می کند که حکومت تهران شايد ازين پروگرام برای انکشاف قابليت توليد اسلحهء ذروی استفاده کند.

XS
SM
MD
LG