لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا برای مبارزه عليهء قاچاق مواد مخدر از افغانستان - 2003-08-27


آمر ادارهء انسداد قاچاق مواد مخدر روسيه کوشش های مزيد را برای مبارزه عليهء قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقاضا کرده است. ويکتور چرکيسوف در شهر دو شنبه پايتخت تاجکستان به خبرنگاران گفت وی در مورد افزايش تدابير ضد مواد مخدر با امام علی رحمانُف رئيس جمهور تاجکستان مذاکره کرده است. در مقابل رئيس جمهور تاجکستان بر تاسيس يک دفتر دائمی برای مساعی هر دو کشور در مبارزه عليهء مواد مخدر و روش جديدی برای جلو گيری از قاچاق و توليد مواد مخدر در افغانستان تاکيد نمود. در حدود هشتاد و پنج در صد ترياک و هيروئينی که در آسيای مرکزی ضبط می گردد در تاجکستان ضبط می شود که درانجا به موجب توافقی با دو شنبه روسيه هزاران عسکر را برای کمک در محافظت سرحدات تاجکستان دارد .

XS
SM
MD
LG