لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال مستقر ساختن عساکر آلمانی در قندز - 2003-08-27


گرهارد شرودر صدراعظم جرمنی می گويد کشورش آماده است عساکر حفظ صلحش را به شهر قندز در شمال افغانستان تعبيه نمايد.

ولی وی به خبر نگاران گفت چنين تعبيهء عساکر به توسعهء قوای حفظ صلح ملل متحد برای فعاليت در بيرون از کابل و همچنان تائيد پارلمان جرمنی مربوط است. قبل بر آن پيتر شتروک وزير دفاع جرمنی به خبر نگاران گفت عساکر جرمنی در قوای حفظ صلح شايد عملياتی را در قندز اجرا نمايد.

جرمنی در حال حاضر حد اقل يکهزار و پنجصد عسکردارد که در قوای حفظ صلح در کابل متمرکز است.

XS
SM
MD
LG