لینک های دسترسی

آمادگی اوکراين برای کمک در اعمار پايپ لاين گاز در افغانستان - 2003-08-27


۰اناتولی زاينکو وزير خارجهء اوکراين ميگويد کشورش آماده است در اعمار پايپ لين گاز که از افغانستان عبور خواهد کرد کمک نمايد.

وزير خارجهء اوکراين اين مطلب را امروز بعد از مذاکراتی در کيف با داکتر عبد الله وزيرخارجهء افغانستان اظهار داشت.

قرار است اين پايپ لين از ساحات نفت خيز در ترکمنستان آغاز و از شهر قندهار افغانستان گذشته و به پاکستان وصل شود. ساختمان اين پايپ لين برای بيش از يک دهه است که تحت مذاکره قرار دارد ولی به نسبت جنگ داخلی در افغانستان و تعقيب فعالين القاعده از طرف ايالات متحده در افغانستان به تعويق انداخته شده است.

وزير خارجهء اوکراين همچنان در کمک به باز سازی راه ها ، پلها و سيستم آبياری در افغانستان علاقمند است.

XS
SM
MD
LG