لینک های دسترسی

آغاز پروازهای آريانا به دوشنبه - 2003-08-28


شرکت هوائی آريانا پروازهای هفته وار خود را به تاجکستان آغاز کرده است.

اولين پرواز امروز به دوشنبه پايتخت تاجکستان صورت گرفت.

يک مامور شرکت آريانا به آژانس انترفکس روسيه گفت اگر اين مسير طی دو ماهء آينده پر منفعت ثابت شود تقسيم اوقات پرواز دائمی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG