لینک های دسترسی

اصلاحات در وزارت دفاع افغانستان - 2003-09-01


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان اصلاحات در وزارت دفاع را که برای مدت ها بتعويق افتاده بود، اعلام کرده و ميخواهد که اشخاص جديد به 22 عهدهء بلند پايه تعيين گردد.

نطاق حامد کرزی ميگويد تشکيلات جديد وزارت دفاع تکميل و توسط شورای امنيت ملی افغانستان و شخص کرزی منظور گرديده است.

گزارش ها از کابل حاکيست که هدف از اصلاحات بميان آوردن توازن قومی در وزارت دفاع است که دران تاجک ها تسلط دارند و اين اقدام در اعمار يک اردوی ملی و برچيدن اسلحه از جنگ سالارانی که اکثر کشور را کنترول می کنند حياتی تلقی ميگردد.

سخنگوی رياست دولت گفت قدم بعدی تقرر اشخاص جديد به 22 عهدهء بلند نظامی و ملکی دران وزارت خواهد بود.

XS
SM
MD
LG