لینک های دسترسی

Breaking News

تمايل ايران بهمکاری با مفتشين ملل متحد - 2003-09-01


ايران ميگويد با مفتشين ذروی ملل متحد همکاری ميکند و جامعهء بين المللی بايد حق جمهوريت اسلامی را برای توليد انرژی اذعان کند.

حميد رضا آصفی، نطاق وزارت خارجهء ايران گفت حکومت تهران مايل است يک توافق جديد را برای تفتيش جامع تر توسط مفتشين ادارهء بين المللی انرژی اتمی تحت غور قرار دهد. اما او جامعهء بين المللی را متهم کرد که به ايران اجازهء دسترسی به تکنالوژی ذروی را برای مقاصد صلح آميز نميدهد.

تبصره های او در قبال يک گزارش ادارهء بين المللی انرژی اتمی منتشر شد که حاکی بود آن اداره، به تعقيب کشف آثار يورانيم غنی شده در يکی از تاسيسات آن کشور، هنوز هم در مورد پروگرام ذروی ايران نگرانی دارد.

XS
SM
MD
LG