لینک های دسترسی

Breaking News

قبولی 13 پناهندهء افغان در آستراليا - 2003-09-02


چهارده پناهندهء افغان که دو سال قبل از دخول آنها به آستراليا ممانعت صورت گرفته بود بالاخره به سرمنزل مقصود رسيدند.

اين 14 نفر در جملهء يک دستهء 433 نفری عمدتاً افغان متقاضی پناهندگی بودند که در ماهء آگست سال 2001 برای قاچاق بران پول داده بودند تا به آستراليا برده شوند. کشتی آنها که سوراخ شده بود غرق شد و کشتی نارويژی موسوم به تمپا آنها را نجات داده بود. اما جان هاورد، صدراعظم آستراليا از قبولی آنها امتناع ورزيد و آنها را به کمپ هائی در جزيرهء ناورو فرستاد.

حکومت آستراليا درين مدت دوسيهء آنها را تکميل کرده و 14 پناهنده را قبول کرده است. آنها از ناورو به شهر بريزبن در ساحل شرقی آستراليا انتقال داده شدند.

فليپ رداک، وزير خارجهء آستراليا ميگويد بيش از 1500 نفر به کمپ ها فرستاده شده بودند و دوسيهء تقريباً 80 فيصد آنها تکميل گرديده و به 352 نفر اجازه داده شده در آستراليا مقيم گردند.

XS
SM
MD
LG