لینک های دسترسی

انفجار در روسيه - 2003-09-03


انفجاری در يک قطار آهن در جنوب روسيه حد اقل پنج نفر را کشته وسی نفر ديگر را زخمی ساخته است.

مامورين می گويند دو بم در يک خط آهن تعبیه شده بود که دو شهر را در منطقهء ستاوروپول در جمهوری جنگ زدهء چيچين به هم وصل می کند. مامورين خط آهن می گويند زمانی که انفجار رخ داد، قطار آهن حد اقل پنجاه نفر سرنشين داشت.

پوليس روسيه ميگويد حد اقل يک نفر برای تحقيق توقيف شده است.

هيچ کسی تا کنون مسؤليت اين انفجار را ادعا نکرده است.

XS
SM
MD
LG