لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا برای حبس متهم عمدهء بم گزاری بالی - 2003-09-03


۰مدعی العموم های اندونيزيا از يک محکمه در جزيرهء بالی خواسته اند که يکی از مردانی را که در بم گذاری بر يک کلپ شبانه در ماهء اکتوبر گذشته دخيل هست بيست سال حبس نمايد. درين بم گذرای بيش از دو صد نفر کشته شده بودند. علی عمران، که به داشتن نقش عمده در حملات بالی اعتراف کرده يگانه متهمی است که مدعی العموم ها حبس او را بجای اعدام تقاضا کرده اند.

مدعی العموم ها حبس خفيفتری را به اين دليل تقاضا کرده اند که گفته اند متهم نسبت به آنچه که مرتکب شده اظهار ندامت نموده و با تحقيق کنندگان ومدعی العمومها همکاری کرده است.

XS
SM
MD
LG