لینک های دسترسی

توقيف مخالفين حکومت در نيپال - 2003-09-04


صدها عضو پنج حزب عمدهء نيپال امروز بعد ازان در کتمندو توقيف شدند که از امر حکومت مبنی بر منع مظاهره عليهء گياندرا، پادشاهء آن کشور سرپيچی کردند.

مظاهره چيان خواستار برطرفی صدراعظم سلطنت طلب و تعيين دوبارهء صدراعظم منتخبی هستند که پادشاه سال گذشته برطرف کرد.

از خشونتی گزارش داده نشده است. احتجاجات مظاهره چيان ماهء اکتوبر سال گذشته وقتی آغاز شد که پادشاه که با شورش ماويست های خواهان از بين بردن رژيم سلطنتی مواجه شده بود پارلمان انتخابی را منحل کرده و شير بهادر ديوبا صدراعظم را برطرف کرد. منع احتجاجات ماهء گذشته بعد ازان وضع شد که ماويست ها ختم آتش بس هفت ماهه را اعلام داشته و از مذاکرات صلح خارج شدند.

XS
SM
MD
LG