لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای محمود عباس از پارلمان فلسطين - 2003-09-04


محمود عباس، صدراعظم فلسطين به پارلمان فلسطين گفته است که يا از او پشتيبانی نمايد و يا او را از عهده اش سبک دوش سازد.

محمود عباس اين اولتيماتوم را امروز طی بيانيه ای در رام الله ارائه کرد.

متعاقباً يک دسته از اعضای پارلمان خواستار سلب اعتماد از او شدند. اعضای پارلمان همچنان جلسه ای را برای روز شنبه در نظر گرفته اند تا محمود عباس در مورد مبارزه اش بر سر قدرت با ياسر عرفات رئيس ادارهء فلسطينی صحبت کند.

ياسر عرفات از انصراف کلی از کنترول قوای امنيتی خودداری کرده است.

اين دستگاهء امنيتی کليد مهار کردن گروه های تندرو چون حماس است. پلان مسير صلح با اسرائيل که از حمايت بين المللی برخوردار است خواستار اين اقدام گرديده است.

XS
SM
MD
LG