لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک رهبر حماس توسط قوای اسرائيل - 2003-09-05


عساکر اسرائيلی در اوائل صبح جمعه به نابلس داخل شدند. ظاهراً هدف اين ماموريت محمد حنبلی، يک قوماندان ارشد حماس بود که اسرائيل او را عمده ترين بم ساز ميخواند. اسرائيل ميگويد محمد حنبلی در عقب بم گزاری های انتحاری ای قرار داشت که ده ها اسرائيلی را کشته است.

مامورين اسرائيلی ميگويند عساکر بمحلی که حنبلی پنهان شده بود نزديک شدند و جنگی بوقوع پيوست که طی آن محمد حنبلی کشته شد. چندين تندرو مظنون دستگير شدند.

قوای امنيتی متعاقباً يک عمارت مسکونی چندين طبقه ای را که ميگويد مردان تحت تعقیب دران پنهان شده بودند، منفجر ساخت. اگرچه عمارت قبل از تخريب تخليه شده بود ولی انهدام آن چندين فاميل را بی خانمان ساخت.

خشونت بين اسرائيلی ها و فلسطينيان طی هفته های اخير بعد ازان افزايش يافت که يک بم گزار انتحاری حماس در اواسط ماهء آگست در يک بس در بيت المقدس خود را منفجر ساخته و ۲۲ نفر را بقتل رسانيد. ازان وقت ببعد اسرائيل شش تن از تندروان بلند پایهء حماس را بقتل رسانيده است.

اين افزايش در خشونت همچنان در خلال يک بحران سياسی فلسطينيان رخ می دهد. بروز پنجشنبه محمود عباس صدراعظم فلسطين به پارلمان گفت يا صلاحيتش را بيشتر ساخنه و برايش خودمختاری لازم را اعطا کند و يا اينکه سبکدوشش نمايد. اين بحران بخشی از مبارزه بر سر قدرت بين ياسر عرفات رهبر فلسطين و محمود عباس است که رهبری فلسطين را به بحران مواجه ساخته است.

محمود عباس بطور مشخص کنترول بيشتر بر دستگاهء امنيتی و مهار کردن تندروان را تقاضا می کند تا پلان مسير صلح مورد حمايت جامعهء بين المللی را به پيش ببرد. ياسر عرفات از تسليمی کنترول کامل خدمات امنيتی به صدراعظم خودداری کرده است.

انتظار می رود اعضای پارلمان طی روزهای آينده تشکيل جلسه داده و تصميم بگيرند که آيا برای حکومت محمود عباس در هفتهء آينده رای اعتماد بدهند يانه.

XS
SM
MD
LG