لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات رمزفلد با کرزی - 2003-09-08


دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده بروز يکشنبه در خلال موجی از خشونت که طالبان مسؤل آن قلمداد شده، با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان ملاقات کرد.

طی يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک دانلد رمزفلد و حامد کرزی، هردو در مورد تجديد فعاليت های طالبان در نزديک سرحد پاکستان اظهار نگرانی کردند.

حامد کرزی گفت افغانستان، پاکستان و ايالات متحده در قسمت برخورد با اين مشکل همکاری می کنند. او گفت پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان تعهد کرده تا در قسمت مبارزه با خشونت هرنچه ممکن باشد، انجام دهد.

دانلد رمزفلد بنوبهء خود گفت فزونی فعاليت ها در سرحد مشترک دو کشور نشان ميدهد که دهشت افگنی يک موضوع بين المللی است.

دانلد رمزفلد همچنان از توسعهء قوای بين المللی حافظ صلح در افغانستان پشتیبانی خوز را ابراز داشت ولی تاکيد کرد که عاقبت افغان ها بايد مسؤليت رفع احتياجات امنيتی خود را بعهده بگيرند نه جامعهء بين المللی.

دانلد رمزفلد قبل از ملاقات با حامد کرزی، نان چاشت را با عساکر امريکائی در گرديز صرف کرد.

XS
SM
MD
LG