لینک های دسترسی

قتل پنج عسکر افغانی توسط طالبان در قندهار - 2003-09-08


مقامات نظامی افغانی ميگويند در يک حملهء غافلگيرانهء جنگجويان مظنون طالبان پنج عسکر افغان کشته شدند.

مامورين امروز در قندهار گفتند اين حمله در نزديک شهر قندهار رخ داد.

حمله در 175 کيلومتری محلی واقع شد که اکثر جنگ های دو هفتهء گذشته دران رخ داده است.

مامورين نظامی ايالات متحده ميگويند از آغاز عمليات ولايت زابل باينطرف بيش از 120 طالب و ساير تندروان کشته شده اند.

در حدود يک هزار عسکر افغان همراه با 300 عسکر امريکائی بحمايت قوای هوائی ايالات متحده درين عمليات سهيم هستند. ايالات متحده در حدود ده هزار عسکر در افغانستان دارد آنها طی تقريباً دو سال به تعقيب سقوط طالبان در يک مبارزهء دامنه دار عليهء بقايای طالبان و جنگجويان القاعده مشغول هستند.

XS
SM
MD
LG