لینک های دسترسی

Breaking News

قتل کارمندان سازمان امدادی دنمارک در غزنی - 2003-09-10


چهارکارمند افغان يک سازمان امدادی دنمارکی در شرق افغانستان بضرب گلوله کشته شده اند.

يک نطاق کميتهء دنمارکی کمک به پناهندگان افغان می گويد اين کارمندان توسط موتر در ولايت غزنی سفر می کردند که افراد مسلح روز دو شنبه بر موتر شان حمله کردند. يک کارمند امدادی ديگر درين حمله زخمی شد ولی توانست فرار نمايد. مامورين افغانستان بقايای طالبان را مسؤل اين حمله می دانند.

اين سازمان امدادی دنمارکی از پانزده سال به اينطرف در افغانستان کار کرده و در تهيهء آب آشاميدنی، ساختمان عمارات و پروژه های صحی کمک کرده است.

جنگجويان طالبان مسؤل يک سلسله حملات بر کارمندان امدادی، عساکر و مامورين افغانستان خوانده شده اند.

XS
SM
MD
LG