لینک های دسترسی

رابرتسن: ناتو توسعهء نقش قوای حافظ صلح را بماورای کابل تحت غور قرار داده است - 2003-09-10


منشی عمومی ناتو تحت فشار جهت بهبود بحشيدن به وضع عمومی امنيتی در افغانستان ميگويد آن سازمان توسعهء نقش حفظ صلح را بماورای کابل تحت غور قرار داده است.

جورج رابرتسن بروز سه شنبه در بروکسل گفت اتحاد در صدد گرفتن مشوره روی عملی بودن بودن این توسعه ميباشد. او گفت ناتو همچنان با ملل متحد تماس خواهد گرفت زيرا بموجب صلاحيتی که در حال حاضر ملل متحد داده اين نقش را نميتوان توسعه داد.

دانلد رمزفلد، وزير دفاع و يوشکا فشر، وزير خارجهء آلمان، هردو ازين مفکوره پشتيبانی کرده اند.

در ماهء آگست ناتو قوماندانی بيش از پنج هزار عسکر حافظ صلح را در افغانستان از قوماندان های آلمانی و هالندی تسليم شد. اين اوين ماموريت ناتو در خارج اروپاست.

XS
SM
MD
LG