لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم يادبود از حملات 11 سپتمبر - 2003-09-11


امريکائيان در سراسر کشور امروز درين دومين سالگرد حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر از قربانيان آن فاجعه يادبود بعمل مياورند.

در مرکز تجارت جهانی در نيويارک ۲۰۰ طفل بنوبت نام های تقريباً ۳۰۰۰ نفری را که درين روز کشته شدند قرائت می کنند.

در قصر سفيد در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در ساعت هشت و ۴۶ دقيقه بوقت واشنگتن که ساعت دقيق اصابت اولين طيارهء ربوده شده به برج شمالی مرکز تجارت جهانی بود، رهبری يک لحظه سکوت را بدست گرفت.

همچنان در وزارت دفاع و ايالت پنسلوانيا که يکی از طيارات ربوده شده، سقوط نمود مراسمی جريان دارد. رئيس جمهور در همين ساعات يازده مدال موسوم به قلب بنفش را به عساکری که در جنگ عراق زخمی شده اند ودر شفاخانهء والتر ريد در واشنگتن تحت تداوی قرار دارند اعطا ميکند.

در ساير مراسم در سراسر کشور ناقوس ها بصدا درمی آيد و در بسياری جاها اکليل های گل گذاشته ميشود. اين مراسم خاموشانه و بدون سر و صدا اجرا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG