لینک های دسترسی

Breaking News

هشداريهء وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد امکان حملات بيشتر - 2003-09-11


وزارت خارجهء ايالات متحده يک هشدار سراسری جهان را در مورد امکانات يک حملهء دهشت افگنی القاعده عليهء تاسيسات ايالات متحده در خارج، صادر کرده است.

خبر اين هشداريه در حالی مواصلت کرد که مردم در سراسر ايالات متحده برای يادبود از دومين سالگرد حملهء ۱۱ سپتمبر اجتماع کرده اند.

درين اعلاميه اروپا و خطهء آسيا اروپا منحيث اهداف ممکن حملات جديد شناسائی شده

است ولی يک حملهء فاجعه بار ديگر را در داخل ايالات متحده نيز رد نکرده است. در هشداريه گفته شده که حملات جديد شايد برباد کننده تر از آنهائی باشد که باعث قتل تقريباً سه هزار نفر در نيويارک و واشنگتن شد و ممکن است دران از اسلحهء کيمياوی و بيولوژيکی نيز کار گرفته شود.

XS
SM
MD
LG