لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر گزمهء امريکائی در پکتيکا - 2003-09-12


يک نطاق نظامی ايالات متحده ميگويد تندروان در حملهء شان بر عساکر ايالات متحده در جنوب شرق افغانستان از هاوان و ماشيندار استفاده کردند ولی امريکائيان اين حمله را عقب زدند.

اين واقعه بروز شنبه صورت گرفت ولی قوای نظامی ايالات متحده امروز آنرا گزارش داد.

يک سخنگوی نظامی ايالات متحده گفت جنگجويان بر قوای امريکائی که در ولايت پکتيکا گزمه ميکردند، آتش گشودند.

او گفت عساکر ايالات متحده به تبادلهء آتش پرداخته و تندروان را بعد از يک تبادلهء مختصر آتش مجبور بفرار ساختند. او گفت درين تصادم کدام عسکر ايالات متحده مجروح نشد و جنگجويان ديده شدند که بسوی پاکستان فرار ميکنند.

مامورين ايالات متحده و افغانستان سؤ ظن دارند که منطقهء سرحدی بين افغانستان و پاکستان پناه گاهء بقايای طالبان و القاعده شده است.

XS
SM
MD
LG