لینک های دسترسی

Breaking News

افشای سند تازه در مورد ارتباط پاکستان با القاعده و رد آن توسط پاکستان - 2003-09-15


پاکستان اين ادعاها را تکذيب ميکند که ادارهء استخبارات آن کشور در زمان حملات دهشت افگنی 11 سپتمبر دو سال قبل بر ايالات متحده، به القاعده کمک فراهم کرده است.

وزارت خارجهء پاکستان امروز بيانيه ای صادر نموده و مؤثق بودن يک سند ماهء اکتوبر 2001 استخباراتی ايالات متحده را مورد سؤال قرار داده که نازه افشا شده است. اين سند باساس يک منبع افغانی که اسم آن افشا نشده مشعر است که پاکستان از رهبران سابقهء رژيم طالبان در افغانستان خواسته بود تا به القاعده پناه بدهند.

يک نطاق وزارت خارجهء پاکستان ميگويد اين سند باساس ادعاهای تائيد ناشده بنا يافته و علاوه ميکند که حکومت امريکا خود در مورد ادعا اظهار شک و ترديد کرده است. نطاق همچنان گفت ايالات متحده هيچگاه اين موضوع را با پاکستان مطرح نکرده بود.

جنرال حميدگل که زمانی رياست استخبارات پاکستان را بعهده داشت به صدای امريکا گفته است يک تعداد منابع که به ايالات متحده اطلاعات استخباراتی فراهم ميکرد دقيق نبود و شايد اطلاعات غلط را فراهم کرده باشند.

حميدگل گفت ادارهء او در سال های 1980 مشی ای را طرح کرده بود که صرف با آن مليشای افغانی ارتباط داشته باشد که با قوای اتحاد شوروی که بر افغانستان تهاجم کرده، ميجنگيدند. او گفت عمال پاکستانی با اسامه بن لادن و ساير خارجيانی که دران زمان از مجاهدين افغان پشنتيبانی ميکردند ارتباط قايم نکرده بود.

XS
SM
MD
LG