لینک های دسترسی

موضوع سوريه در کانگرس ايالات متحده - 2003-09-16


يک گزارش روزنامهء نيويارک تايمز مشعر است که قرار است يک مامور عاليرتبهء حکومت ايالات متحده امروز در يک جلسهء استماعيهء مجلس نمايندگان کانگرس عليهء سوريه اتهاماتی را وارد نمايد.

روزنامه حاکيست که جان بولتن، معين وزارت خارجهء ايالات متحده برای کنترول سلاح خواهد گفت که حکومت بش در مورد کمک مداوم سوريه برای گروه های دهشت افگن چون حماس نگرانی دارد.

همچنان توقع می رود او اين اتهامات را گزارش دهد که سوريه پروگرام توليد اسلحهء کيمياوی، بيولوژيکی و ذروی را روی دست دارد.

سوريه اين موضوع را که سلاح غير متعارفی دارد، تکذيب می کند.

کانگرس ايالات متحده روی لايحه ای مباحثه می کند که خواستار وضع تعزيرات اقتصادی عليهء سوريه می شود مگر اينکه بفعاليت های توليد اسلحه، پشتيبانی از دهشت افگنی و حضورش در لبنان خاتمه بدهد.

XS
SM
MD
LG