لینک های دسترسی

Breaking News

حملهء پوليس بر دفتر يگانه روزنامهء مستقل زمبابوی - 2003-09-16


پوليس در زمبابوی بر دفتر يگانه روزنامهء مستقل آن کشور حمله کرده و به پرزه کردن و ضبط ماشين های چاپ آن روزنامه آغاز نموده است.

اين دومين بار طی چهار روز گذشته است که مامورين پوليس و عمال امنيتی بدفاتر روزنامهء ديلی نيوز در هراری حمله می کنند.

مقامات بروز جمعهء گذشته نيز وقتی بر دفاتر روزنامه حمله نمود که آن روزنامه نتوانست نزد حکومت ثبت نام کند.

توقع می رفت وکيل حقوقی روزنامه امروز از محکمهء عالی زمبابوی خواستار شود که تا وقتی درخواستی آن به حکومت جهت اخذ جواز تحت غور قرار دارد،اجازهء نشرات داشته باشد.

اين درخواستی بروز دوشنبه، سه روز بعد ازان ارائه شد که محکمهء عالی حکم کرد فعاليتروزنامه غيرقانونی است.

XS
SM
MD
LG