لینک های دسترسی

حکم اعدام يک عسکر سابق در تاجکستان - 2003-09-16


۰ محکمهء عالی تاجکستان يک عسکر سابق را باتهام قتل پنج نفر ملکی در جريان جنگ داخلی آن کشور باعدام محکوم کرده است.

بخش نظامی محکمه شيرعلی نوربيکوف را در قضيهء قتل پنج نفر بخاطر متعلق بودن آنها بيک گروهء نژادی ديگر، گنهگار خواند.

آژانس خبرگزاری انترفکس روسيه گزارش داد که نوربيکوف در ازبکستان پنهان شده بود و در جريان يک تفتيش عادی هويت توقيف شد. او متعاقباً به مقامات تاجکستان تسليم داده شد.

تاجکستان بخاطر يک جنگ داخلی پنج ساله بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شوروی که اسلاميست ها و مليت پرستان را بمقابل قوای کمونيستی قرار داده بود، ويران گرديد.

XS
SM
MD
LG