لینک های دسترسی

هشدار در مورد خشونت های بيشتر در لايبريا - 2003-09-17


۰يک نمايندهء ارشد ملل متحد برای لايبريا هشدار می دهد که اگر قوای چندين مليتی حفظ صلح در لايبريا تعبيه نگردد، در ماه های آينده اندازهء خشونت درين کشور غرب افريقا افزايش خواهد يافت.

ژک کلين روز سه شنبه هشدار داد که با نبودن يک قوهء مؤثر در لايبريا جنايتکاران به غارتگری، تجاوزات جنسی و قطع اعضای مردم ادامه خواهند داد. وی از شورای امنيت ملل متحد تقاضا کرد که فيصله نامه ای را تصويب نمايد که تعبيهء پانزده هزار عسکر قوای حفظ صلح و نهصد فرد پوليس را دران کشور جنگ زده تقاضا می کند.

اين فيصله نامه به قوای ايالات متحده صلاحيت وسيعی در کمک به تطبيق يک معاهدهء صلح خواهد داد که ماهء گذشته بين حکومت لايبريا و دو گروه عمدهء شورشی آنکشور امضا شد.

XS
SM
MD
LG