لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی برای کنفرانس سران حوزهء جنوب شرق آسيا - 2003-09-17


اندونيزيا می گويد در ماهء آينده بيش از چهار هزار فرد پوليس و عسکر را برای حفاظت کنفرانس سران کشور های حوزهء جنوب شرق آسيا در جزيرهء تفريحگاهء بالی خواهد گماشت.

بمبانگ کيسوو وزير خارجهء اندونيزيا امروز به يک کميتهء پارلمان آنکشور گفت سه قطعهء خاص برای اين کنفرانس سران مؤظف خواهد شد که قرار است در هفتم و هشتم اکتوبر داير گردد. وی گفت اين قطعات توسط قوای بحری و گزمه های هوائی حمايه خواهندشد. هفتهء گذشته رؤسای پوليس کشور های حوزهء جنوب شرق آسيا در مانيلا جلسه کرده و موافقه نمودند که برای جلو گيری از حملات بر اين کنفرانس سران و همچنان ساير کنفرانس های عمده که در سال جاری درين منطقه داير می گردد، همکاری نزديکتر نمايند .

XS
SM
MD
LG