لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک رهبر گروهء جدائی طلب کشمير - 2003-09-17


پوليس هند می گويد يک تندرو بر جستهء اسلامی را که شخص شماره دوم در قوماندانی گروهء جدائی طلب کشميری مسؤل حملات متعدد دهشت افگنی بود بقتل رسانيده است. مامورين ميگويند قوای پوليس نصير محمود احوان يک معاون گروهء جيش محمد مستقر در پاکستان را بروز سه شنبهء گذشته در جريان تهاجمی بر سرينگر بقتل رسانيده اند.

مرگ احوان يک هفته بعد از آن صورت گرفت که قوای هند غازی بابا قوماندان ارشد اين گروه را در جريان جنگی در سرينگر بقتل رسانيدند.

دهلی جديد جيش محمد را مسؤل حملات متعدد بشمول تهاجم دسمبر سال دو هزار و يک بر پارلمان هند می داند که دران چهارده نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG