لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای ايالات متحده از ببرهای تامل سری لانکا برای از سرگيری مذاکرات صلح - 2003-09-17


ايالات متحده از شورشيان تامل در سری لانکا خواسته است که ازدهشت افگنی دست کشيده و مذاکرات صلح را با حکومت از سر گيرند. سفارت ايالات متحده در کولمبو امروز چهار شنبه در اولين سالگرد آغاز مذاکرات صلح بين حکومت سری لانکا و شورشيان ببر های تامل ، بيانيه ای صادرکرده است.

شورشيان در ماهء اپريل گذشته از مذاکرات خارج شدند و گفتند حکومت بايد نخست به اشتراک قدرت در مناطق تامل نشين شمال شرق سری لانکا موافقه کند.

بيانيهء ايالات متحده می گويد جای تاسف است که درين اولين سالگرد، مذاکرات صلح ملتوی می باشد. اين بيانيه از شورشيان می خواهد که تقاضا های واقع بينانه نمايند.

XS
SM
MD
LG