لینک های دسترسی

متهم شدن 35 نفر به دهشت افگنی در هسپانيه - 2003-09-17


يک قاضی عالی رتبهء ضد دهشت افگنی در هسپانيه سی و پنج مرد بشمول اسامه بن لادن و يک ژورناليست شبکهء تلويزيون عربی الجزيره را به اتهام داشتن نقشی در حملات دهشت افگنی سال دو هزار و يک بر ايالات متحده رسماً متهم کرده است . در يک حکم اتهام هفتصد صفحه ئی که امروز در مادريد انتشار يافت قاضی بالتاسار گارزون حکم بين الملی توقيف رهبر القاعده و سايرين را صادر کرده است .

وی همچنان حکم توقيف يازده مظنون را که هم اکنون در هسپانيه زندانی هستند تائيد کرده است .

آنها شامل تايسير الونی بک خبر نگار تلويزيون الجزيره هستند که اندکی بعد از حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر بر نيويارک و واشنگتن با اسامه بن لادن مصاحبه کرده بود.

مقامات هسپانيه اين خبر نگار را اوایل ماه جاری در شهر گرانادا در جنوب آنکشور به سوء ظن پشتيبانی از دهشت افگنی توقيف کردند . وی اين اتهام را رد می کند.

XS
SM
MD
LG