لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی فلسطينيان در مورد مصونيت ياسر عرفات - 2003-09-17


بعد از آنکه ايالات متحده يک فيصله نامهء شورای امنيت ملل متحد را ويتو کرد که از اسرائيل ميخواست تهديد قتل و اخراج اجباری ياسر عرفات را فسخ کند، مامورين فلسطينی دربارهء سرنوشت رهبر شان تشويش های جديدی را ابراز داشته اند.

آنها ميگويندازآن هراس دارند که مبادا اسرائيل اين اقدام ايالات متحده را بحيث جواز قتل عرفات تعبير کند.

ايالات متحده اين فيصله نامه را که از جانب کشور های عربی پيش شده بود روز سه شنبه ويتو نموده گفت اين مسودهء ضمنی سازمانهای دهشت افگن فلسطينی را که اسرائيلی ها را می کشد ، تقبيح نکرده است. ولی واشنگتن ميگويد مخالف نا بودی و اخراج اجباری ياسر عرفات توسط اسرائيل است. درعين حال اسرائيل امروز جلسهء امنيتی کابينه اش را به تعويق انداخت که قرار بود در مورد مسير يک کتارهء جديد امنيتی مورد مناقشه تصميم بگيرد که اسرائيل می خواهد درساحل غربی اعمار کند.

XS
SM
MD
LG