لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مطبوعاتی جورج بش و ملک عبدالله - 2003-09-18


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز گفت اگر فلسطينيان خواستار صلح هستند بايد رهبری ای داشته باشند که ۱۰۰ فيصد بمبارزه عليهء دهشت افگنی متعهد باشد. رئيس جمهور اين تبصره را در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی با ملک عبدالله، پادشاهء اردن در کمپ ديويد ايالت ميری لند بعمل آورد.

جورج بش گفت ياسر عرفات، رهبر فلسطين منحيث يک رهبر ناکام شد و وقتی رهبری ای ظهور کند که قوای امنيتی فلسطينی را تحکيم کرده و با دهشت افگنی مبارزه نمايد، جامعهء بين المللی با فلسطينيان کمک خواهد کرد بهدف تاسيس دولت فلسطينی نايل شوند.

ملک عبدالله گفت هدف ملاقات او با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده آن است تا آيندهء شرق ميانه را برای فلسطينيان و مردم عراق اميدوارکننده بسازند.

XS
SM
MD
LG