لینک های دسترسی

کابينهء جديد سوريه - 2003-09-18


صدراعظم جديد سوريه کابينه ای را تشکيل داده که ميگويد برای اصلاحات اقتصادی و اداری کار خواهد کرد. درين کابينه اعضای حزب حاکمهء بعث تسلط دارند.

چهارده وزير از کابينهء سابق بشمول وزرای خارجه و دفاع اعضای کابينهء جديد هستند.

بشار الاسد، رئيس جمهور سوريه هفتهء گذشته استعفی حکومت سابق را قبول کرده و ناجی العُتاری را بحيث صدراعظم جديد تعيين نمود.

وقتی بشارالاسد سه سال قبل بعد از مرگ حافظ الاسد، پدرش قدرت را بدست گرفت اصلاحات اقتصادی و اداری را وعده داده بود.

XS
SM
MD
LG