لینک های دسترسی

Breaking News

توفان بحری ايزابل - 2003-09-18


حلقه های خارجی توفان بحری ايزابل با بادهای قوی سواحل ايالت نارث کارولاينا را مورد تاخت و تاز قرار داده است.

هواشناسان می گويند توقع دارند اين توفان قوی با بادهای بسرعت ۱۶۰ کيلومتر فی ساعت و امواج بارتفاع سه متر در حوالی ظهر بوقت محل بخشکه داخل شود.

در مسير پيش بينی شدهء ايزابل در حدود ۵۰ مليون نفر زندگی می کنند.

در واشنگتن، پايتخت ايالات متحده حکومت فدرال اکثر ادارت غير عاجل خود را مسدود کرده است.

مقامات ترانسپورتی واشنگتن اعلام کردند که قطارهای آهن زيرزمينی و سيستم بس ها امروز مسدود خواهد شد.

XS
SM
MD
LG