لینک های دسترسی

بيانات هانس بلکس در مورد اسلحهء عراق - 2003-09-18


هانس بلکس، رئيس سابق مفتشين اسلحهء ملل متحد می گويد ايالات متحده و برتانيه اطلاعات استخباراتی پروگرام اسلحهء عراق را بيشتر ازانچه بود، ارزيابی کرده بودند تا استدلال شان را برای جنگ تقويه کرده باشند.

هانس بلکس امروز به بی بی سی گفت که واشنگتن و لندن بايد برده باری بیشتر نشان ميداد و به مفتشين ملل متحد چند ماه وقت بيشتر ميداد تا اسلحهء تباهی جمعی را جستجو می کرد.

او گفت دو کشور وقتی در مورد جنگ استدلال می کردند ظاهراً در مورد قابليت حملهء عراق مبالغه می نمودند.

برتانيه در جواب ميگويداينکه صدام حسين اسلحهء تاثير و تخريب جمعی داشت يک واقعيت بود و جستجو برای اين اسلحه ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG