لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در کراچی - 2003-09-19


۰در يک بازار شهر کراچی در پاکستان انفجاری رخ داد ولی تلفاتی بار نياورد پوليس گفت در وقت انفجار در عمارت ده طبقه ای محل انفجار رخ داد دران وقت نبود. هيچ کسی مسؤليت اين انفجار را ادعا نکرده است ولی مامورين پوليس گفتند شايد به رقابتهای محلی تجارتی ارتباط داشته باشد.

کراچی در سالهای اخير صحنهء چندين حملهء خونين بوده که عمدتاً بخش غربی مسيحی نشين هدف اين حملات بوده و تندروان اسلامی ضد ايالات متحده مسؤل آن حملات قلمداد شده اند.

XS
SM
MD
LG