لینک های دسترسی

Breaking News

ستايش امريکا از مساعی ضد دهشت افگنی اندونيزيا - 2003-09-19


۰ايالات متحده از مساعی اندونيزيا برای سر کوبی دهشت افگنی درين کشور پر نفوس اسلامی جهان تمجيد کرده است. کولن پاول وزير خارجهء ايالات متحده روز جمعه در واشنگتن با بمبانگ سوسيلو يادونو وزير خارجهء اندونيزيا که مصروف بازديد از ايالات متحده است ملاقات نمود تا در بارهء مبارزهء ضد دهشت افگنی اندونيزيا مذاکره نمايد. يک مامورعالی رتبهء وزارت خارجهء ايالات متحده گفت اندونيزيا مخصوصاً در تحقیقات در مورد بم گذاری در جزيرهء بالی مؤفق بوده است .

اين اظهارات درحالی بعمل آمد که پوليس اندونيزيا اعلام داشت که يک ذخيرهء بزرگ مواد منفجره، مهمات و کتبی را در مورد القاعده در جاوای مرکزی بدست آورده است .

رئيس پوليس اندونيزيا هشدار داد که دهشت افگنان حملات بيشتری را بر کشورش در نظر دارند.

XS
SM
MD
LG