لینک های دسترسی

Breaking News

رفع اتهامات ادوانی - 2003-09-19


يک محکمهء هند بدون اينکه دليلی ارائه کند اتهامات عليهء لال کرشنا ادوانی معاون صدراعظم آنکشور را در رابطه باتحريک جمعيتهای خشمگين هندو که يک مسجد قديمی را يازده سال قبل تخريب کردند رفع کرده است. ادوانی شخص شماره دو در حزب بر سر اقتدار بهارتيا جنتا ميباشد و بحيث جانشين احتمالی اتل بيهاری واجپای صدر اعظم فعلی تلقی می گردد. ولی يک عضو ديگر کابينهء هند که همراه با شش نفر ديگر با عين اتهام مواجه ميباشد امروز جمعه استعفايش را پيش نمود .

مورلی منوهر جوشی وزير منابع بشری هند بعد از آن استعفی داد که به او و ديگران امر شد بتاريخ دهم اکتوبر برای محاکمه به محکمه حاضر شوند.

XS
SM
MD
LG