لینک های دسترسی

راکت جديد ايران - 2003-09-22


ايران در جريان يک رسم گذشت نظامی در تهران راکت جديد برد طويل خود را بنمايش گذاشته است.

متخصصين ميگويند اين راکت جديد نوع شهاب ۳ برد ۱۳۰۰ کيلومتر داشته و می تواند به اسرائيل و پايگاه های ايالات متحده در خليج فارس برسد. درين راکت از ديزاين کوريای شمالی و تکنالوژی روسی استفاده شده است.

محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران طی بيانيه ای قبل از رسم گذشت نظامی گفت ايران مخالف انتشار اسلحهء ذروی است ولی اين حق را دارد که با اتکا به ساينس، تکنالوژی و اقتصاد قوی، مقتدر شود.

اين تبصره های او در حالی صورت ميگيرد که ايران با ضرب الاجل ادارهء انرژی اتمی ملل متحد مواجه است که تا تاريخ ۳۱ اکتوبر بايد ثابت سازد که پروگرام توليد اسلحهء اتمی ندارد.

XS
SM
MD
LG