لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات پال برمر در مورد حاکميت عراق - 2003-09-22


مامور ارشد ايالات متحده در عراق ميگويد عراق هنوز برای حکمروائی کامل خود عراقی ها آماده نيست.

اين تبصرهء پال برمر در حالی صورت گرفت که بعضی از اعضای شورای حاکمهء عراق که توسط ايالات متحده تعيين شده خواستار کنترول بيشتر بر بازسازی کشور شان ميشوند.

فرانسه و آلمان نيز رهبری مساعی را جهت اعمال فشار برای تسليمی سريع قدرت به عراقی ها بدست گرفته اند. اما وقتی از پال برمر پرسيده شد که آيا عراقی ها برای حکومت کردن آماده هستند يانه، جواب منفی داد.

پال برمر گفت ايجاد شورای حاکمه در ماهء جولای يک انتقال مهم قدرت بود ولی حاکميت کامل بايد تا وقتی معطل قرار داده شود که عراق دارای قانون اساسی جديد شده و انتخابات را داير سازد.

XS
SM
MD
LG