لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت منشی عمومی ناتو به افغانستان - 2003-09-26


جورج رابرتسن، منشی عمومی ناتو ميگويد آن اتحاديه بزودی تصميم خواهد گرفت که ماموريت قوای حافظ صلح تحت رهبر ناتو را در افغانستان توسعه دهد يانه.

جورج رابرتسن بروز جمعه طی صحبتی در کابل گفت ناتو طرق مختلف را تحت مطالعه قرار داده و تصميم خود را طی چند ماهء آينده اعلام خواهد کرد.

رئيس ناتو برای ديدار با قوای پنج هزار نفری مساعدت امنيتی بين المللی در کابل است. ناتو قوماندانی لین قوای چندين مليتی را در ماهء آگست بدست گرفت ولی تا بحال ماموريت خود را بماورای کابل توسعه نداده است.

ملل متحد، ادارات کمک دهنده و حکومت افغانستان مکرراً گفته اند که مستقر ساختن قوای حافظ صلح بخارج کابل حتمی است زيرا جنگ های ذات البينی قوماندان های محلی و تشديد حملات طالبان مساعی بازسازی را بطی ساخته است.

جورج رابرتسن بعد از مذاکرات با محمد قسيم فهيم، وزير دفاع و علی احمد جلالی، وزير داخله گفت ناتو توسعهء قوا را تحت غور قرار داده است ولی بايد در مورد اينکه چگونه آنرا بوجهء احسنی مستقر سازد تصميم بگيرد.

XS
SM
MD
LG