لینک های دسترسی

سفر مشرف به کانادا - 2003-09-26


پرويز مشرف،رئيس جمهور پاکستان ميگويد پاکستان هرآنچه در توان دارد در قسمت تعقيب و دستگيری طالبان و بقايای القاعده در منطقهء سرحد با افغانستان انجام ميدهد.

رهبر پاکستان در اتاوا پايتخت کانادا سخن ميگفت. او در اتاوا با مامورين حکومت کانادا و پاکستانی های مقيم کانادا ملاقات کرد.

جنرال مشرف گفت پاکستان در مبارزه عليهء دهشت افگنی مصمم بوده و در راهء ريشه کن کردن افراطيون کار ميکند.

پاکستان بصورت روز افزونی از جانب حکومت بهره مند از پشتيبانی ايالات متحده در افغانستان متهم ميگردد که به جنگجويان طالب اجازه داده است تا در پاکستان سازمان دهی مجدد نموده حملات خود را عليهء قوای امريکائی و افغانی هم آهنگ سازد.

XS
SM
MD
LG